R. S. J. C. Munshi Sarvajanik Primary School

Administrative Committee

N0 Name Mo Number
1 Shri Nikhilbhai .K.Madrasi 9825472908
2 Shri A.F.Bakshi 9825128388
3 Shri Rohit .M. Desai 9898920999
4 Shri M .S. Trivedi 9979865739
5 Shri A. C. Shah 9426104688
6 Shri S . A . Raval 9376970404
7 Dr. Nirav Shah 9879922244
8 Shri Dhiren Choksi 9825409111
9 Shri Pragneshbhai Saraiya 9825425905
10 Shri Mehul Panwala 9825107711
11 Shri A.I.Vakil Chairman(Academic Comittee For School) 9825217761
12 Shri Bharatbhai . R. Desai 9913007516
13 Shri Nimesh .S. Bachkaniwala 9998816652
14 Dr.Sangita .G.Bhatt 9377661262
15 Smt.Varshaben .S. Desai 8141334484